Spa Mania 2 là game thuộc thể loại time management game mới và phần tiếp theo của Spa Mania.

Click vào để xem thêm…