Trợ giúp Rosie quay phim Soap Opera tốt nhất hơn bao giờ hết! Chạy hết ga và đảm bảo tất cả các diễn viên được hạnh phúc, vui vẻ trong game quản lý thời gian rất thú vị này!

Click để đọc thêm…