Thế giới đã kết thúc vào ngày bom rơi. Kể từ đó, khắp nơi chìm trong bệnh tật, đói khát và chết chóc. Thức ăn, nước và vắc-xin trở nên khan hiếm. Chính phủ phân phát vắc-xin cho những người giàu để họ phục tùng mình. Còn những người nghèo phải sống trong sợ hãi, mê tín dị đoan, và bẩn thỉu cho đến cuối cuộc đời.