Hãy chấp nhận thách thức của nhà vua! Cứu giúp hòn đảo tuyệt vời trước sự tàn phá khắc nghiệt của thiên nhiên. Xây dựng, nâng cấp nhà cửa và các tòa nhà cho các công dân của đảo và trở thành thị trưởng thành phố lập và hoàn thành kế hoạch kỳ diệu Islandshire.

Click vào để xem thêm…