Marie, người phụ nữ trẻ mong muốn có 1 cửa hàng hoa của riêng cô bắt đầu với một số tiền nho nhỏ …

Click vào để xem thêm…