Kẻ xấu đã đánh cắp Quyển sách Ảo Tưởng và trốn thoát trên một chiếc thảm thần. Cùng theo Catherine trong khi nàng tìm ra kẻ xấu để lấy lại được cuốn sách này và để thoát thế giới ra khỏi ảo tưởng được phù phép bởi tên phù thủy.

Click vào để xem thêm…