Giải trừ lời nguyền khiến cho cả vương quốc chìm trong giấc ngủ, cứu thoát công chúa trước khi quá muộn. Hình game này đẹp. Hoàng tử hơi xấu một chút.

Click vào để xem thêm…