Trò chơi giới thiệu quy tắc của thể loại solitaire mới. Thách thức nhiều hơn, tiền thưởng cũng là 1 trong những quy tắc hoàn toàn mới và khá khó để làm bạn điên đầu!

Click vào để xem thêm…