Đó là tưởng tượng của câu chuyện “William Shakespeare” Hamlet, với người chơi điều khiển một người đàn ông đến từ tương lai, những người đã được gởi xuống vào thế giới của Hamlet và phải giải quyết một loạt các câu đố logic để được thông qua.

Click vào để xem thêm…