Một chính phủ mới đã có ra lệnh cấm các trò chơi poker. Kết quả là, bạn đã mất đi danh hiệu Kẻ thống trị bài Poker. Đến thuyết phục Chủ tịch ủy ban đánh bạc rằng poker là tốt, sạch sẽ, vui vẻ, và chứng tỏ kỹ năng của bạn trong phần 2 này.

Click để đọc thêm…