Để vào đại học, Jamie đã bỏ công việc bán thời gian của nàng với mức lương thấp và nàng đã tìm một công việc mới hấp dẫn nhất tại Fortune Beach Fun Zone.

Click vào để xem thêm…