Một thời gian dài trước đây, khi La Mã cai trị thế giới, một phụ nữ trẻ dũng cảm tên là Scarlett với vùng đất chăn nuôi của cô đã nỗ lực để nuôi binh sĩ nước mình và đảm bảo đủ sức khỏe cho họ khi trở về từ  chiến trường…

Click để đọc thêm…