Sau khi phát minh ra cỗ máy thời gian, ông của bạn đã tự mình thử nghiệm và bị rơi vào vòng xoáy thời gian. Cùng với lòng dũng cảm và trí thông minh của mình, bạn sẽ phải đi qua quá khứ và tương lai để tìm lại ông của mình.

Click vào để xem thêm…