Giúp đỡ Đế quốc La Mã cổ đại bành trướng lãnh địa bằng cách thiết lập các thành phố và cung cấp các nguồn tài nguyên có giá trị trên toàn đất! Sản xuất hàng hoá, xây dựng cao ốc mới, và thu hút người lao động mới…
Click vào để xem thêm…