Soldier

“Toàn diện cả về tấn công lẫn phòng thủ, Khi đánh có thể tiêu diệt số lượng lớn kẻ địch gần đó. Tuy nhiên, các đòn tấn công không có tác dụng trên không.”

Click để đọc thêm