Bấy lâu nay câu chuyện game thuần Việt được sản xuất nhiều nhưng chất lượng vẫn không thỏa mãn được nhu cầu của game thủ. Thậm chí, họ còn có thái độ “phân biệt đối xử” với game trong nước một cách tiêu cực. Câu chuyện này cứ tái diễn khiến người ta có cảm tưởng game thủ Việt và các hãng sản xuất game “thuần Việt” là “đối thủ” và có “thù ghét” từ lâu. Vậy đâu là thực trạng, nguyên nhân của vấn đề này?

Click để đọc thêm…