KCVDS viết tắt của Kaiba Corp Virtual Duel System,là 1 trình giả lập real duel,tương tự như YVD. Có nhiều ưu điểm như:
1.KCVDS so với Joey: nhiều bài hơn (khoảng 3000 lá so với 771 lá của joey,sẽ còn cập nhật nữa), hình ảnh tương đương, nên độ chiến thuật cũng phong phú hơn.
2.So với YVD:Hình ảnh đẹp hơn hẳn YVD, dễ sử dụng hơn,có thể làm bước chuyển tiếp cho mọi người giữa việc sử dụng Joey và YVD.

Click vào đây để đọc thêm…