Đây là bài hướng dẫn chi tiết để giả lập No$gba mà không sợ bị lỗi crashed cùng với tùy chỉnh giúp các bác có một màn hình chơi game tốt nhất. Phục vụ chủ yếu cho các bạn muốn có khung screen to (to hơn rất nhiều) mà không sợ ảnh bị vỡ và đặc biệt là nhanh hơn phần mềm giả lập desume.

Click để đọc thêm…