Một trong top 10 ganker mạnh nhất của HoN . Chúng ta cùng làm quen với DeadWood qua guide của Hero Gank nổi tiếng này ..

Click để đọc thêm…