Những cảm nhận đầu tiên về Heroes mới như Empath , Aluna , Dampeer và hệ thống mua Skin của HoN 2.0 …

Click để đọc thêm…