Sắp tới , để nâng cấp triệt để game và làm mới một số thứ + Balance thì S2 tung ra bản Big Update cho HoN với nhiều tính năng thú vị , bổ sung map mới và Hero . Giờ đây bạn có thể tùy biến bằng công cụ Editor và sử dụng nhiều tính năng thuận tiện hơn …

Click để đọc thêm…