Havest Moon: Friends of Mineral Town là game HM đầu tiên được sản xuất cho hệ máy Game Boy Advance (GBA). Câu chuyện Game dựa vào Harvest Moon: Back to Nature cho máy chơi game Playstation. Những nhân vật giống như trong Back to Nature sẽ xuất hiện trong bản HM: FoMF, cùng với một vài nhân vật mới sẽ đến với game thông qua Gamecube Link Cable và bản Harvest Moon: The Wonderful Life trên Gamecube.

Click để đọc thêm…