Rune factory Frontier là phần tiếp theo của Rune Factory trên hệ máy DS và là game thứ 3 của dòng game Rune Factory được tách ra từ dòng game làm vườn nổi tiếng Harvest Moon.

Click để đọc thêm…