Nhân vật chính bị rơi từ khinh khí cầu và mất hết trí nhớ. Họ được cứu bởi một con rồng và được xem như là hoàng tử/ công chúa (?) . Nhân vật chính có khả năng là một Earthmate, giống như nhân vật chính của ba phiên bản trước.

Click để đọc thêm…