Phiên bản trò chơi Harvest Moon mới nhất cho Gameboy Color lấy bối cảnh trên một hòn đảo. Tương tự với Harvest Moon 2, bạn có thể chọn làm nhân vật nam hay nhân vật nữ. Mục tiêu vẫn như phiên bản trước (cứu lấy trang trại) nhưng nhiệm vụ mỗi giới tính thực hiện lại khác nhau! Đây là trò chơi kết hợp hai trong một!
Click để đọc thêm…