Trước dàn nữa cực dễ thương trong Rune Factory 3, bạn thích ai vậy? Hãy thử vào bình chọn nhá 😀

Click để đọc thêm…