Fortune ladies là 1 series monster loại Spellcaster , khởi nguồn là Fortune fairies . Chúng được sử dụng bởi Carly camine trong anime Yu-Gi-Oh! 5D’s
Fortune lady fire và Fortune lady light được phát hành trong pack Ancient Prophecy, còn lại được phát hành trong pack Stardust Overdrive….

Click để đọc thêm