Lớp nhân vật đầu tiên trong bốn lớp nhân vật còn lại. Warrior thường mang đặc trưng nổi trội trong việc đi tiên phong khi làm các Misson Map. Bài viết lần này sẽ hướng dẫn bạn trở thành một Warrior toàn diện và luôn sẵn sàng đi đầu trong các Misson Map….
Click vào để đọc thêm…