[Guide] Medals

July 24, 2010 | | Dragonica, Game

Người anh hùng trong thế giới Dragonica luôn có một danh hiệu bất kì và không quá khó để đạt được. Bạn mới tham gia trò chơi tại sao lại không kiếm cho chính mình một danh hiệu để thể hiện đẳng cấp của bạn trong thế giới Dragonica….Click để đọc thêm