Để trở thành một Archer thực thụ bạn cần có một cái nhìn khách quan về lớp nhân vật này. Bài viết lần này sẽ cho bạn hiểu một cách khá toàn diện về Archer và những Quest bạn nên thực hiện để có thể chuyển Job nhanh chóng….

Click vào để đọc thêm…