God cards

August 13, 2010 | | Game, Yugi Magic Card

God card là 4 lá bài thần linh tượng trưng cho 4 vị thần Ai Cập cổ đại là Ra , Obelisk , Osiris và thần ánh sáng. God Cards là các Monster tộc Divine-Beast, hệ Divine. Đây là những monster duy nhất thuốc tộc Divine-Beast và hệ Divine. Theo Manga, Những Monster này có các Effect đặc trưng…..

Click để đọc thêm