[GameWiki] Galuf’s World

February 15, 2014 | | Game

Galuf’s World (cũng được biết đến là Second World hoặc Krile’s World) là tên của thế giới thứ hai trong ba thế giới tại Final Fantasy V. Galuf’s World được kết nối sau khi năng lượng của các meteorite trên Bartz’s World hợp nhất lại.

Click để đọc thêm…