[GameWiki] Ace

February 8, 2014 | | Game

Ace là một nhân vật có thể điều khiển được trong Final Fantasy Type-0. Anh đại diện cho số 1 của Class Zero và mang theo mình một bộ bài.

Click để đọc thêm…