Nền game online Việt cần phải làm gì để thoát khỏi “lời nguyền” dành cho thể loại game 3D?

Có thể nói, game online 3D đang bị một “lời nguyền” trong thế giới game Việt khi mà tới giờ phút này hầu hết đều đang sống dở, chết dở dù đó đều là những tên tuổi lớn đạt nhiều thành công trên thị trường quốc tế như Cabal, Atlantica Online, Thế Giới Hoàn Mỹ, Tru Tiên, Granado Espada v.v…

Click để đọc thêm…