Game Nhật mới cứng 100% nhé, lối chơi tương tự như Fire Emblem hồi xưa, nhân vật cute khỏi nói, đặc biệt là em Brynhidr

Click để đọc thêm…