Author: wynteralchemyst
Rated: T
Genre: Romance
Translator: Autumn Rain
Summary: “Cô quan sát dòng thời gian để được thấy anh.” Cô đơn với vai trò người giám sát dòng chảy của thời gian, Lightning bất giác phát hiện mình chỉ dõi theo cuộc đời của một người. Đêm trước ngày mọi thứ sụp đổ ở Academia, cô cho tự cho phép bản thân đến gặp anh.

Click để đọc thêm…