Lightning Returns đã được phát hành ở Nhật.

Click để đọc thêm…