Tin tức mới từ tạp chí Jump tuần này tại Nhật Bản đã cho biết một phần bonus khác sắp xuất hiện trong Final Fantasy X|X-2 HD Remaster dưới hình thức superboss trước đây từng dành riêng cho phiên bản PAL/phiên bản International.

Click để đọc thêm…