SQ Chips

December 14, 2011 | | Final Fantasy

Composed by: Nobuo Uematsu, Hiroki Kikuta, Kenji Ito, Yasunori Mitsuda, Hitoshi Sakimoto, Masashi Hamauzu, Tsuyoshi Sekito, Kenichiro Fukui, Masayoshi Soken

Arranged by: DJ OMKT & MJ, Hige Driver, Hidekazu Tanaka, SEXY-SYNTHESIZER, Shisotex, (S_S), 203soundworks, Yoshino Yoshikawa, muZik, the3rdmimi, Mitsuto Suzuki, Another Infinity, Q/11A E07

Click để đọc thêm…