Published by: Square Enix (distributed by Sony Music Distribution)
Composed by: Keiichi Okabe, Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi

Là một người yêu Piano và các OST của series Nier thì không thể bỏ qua album tuyệt vời này.

Click để đọc thêm…