Square Enix Nhật Bản đã tải lên một video hoàn toàn mới cho ta một cái nhìn về hơn 80 bộ trang phục khác nhau của Lightning mà bạn có thể nhận được và trang bị trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII. Đây chỉ là một đoạn video ngắn, nhưng đủ để mang lại cho bạn đúng như những gì mong đợi – bao gồm một số bộ trang phục được công bố trước đó và cả những bộ trang phục mới.

Click để đọc thêm…