FINAL FANTASY XIV – Eorzean Frontiers, một trong năm album mới của Final Fantasy XIV, nhưng chỉ phát hành trên Itunes ngày 1/9 vừa qua.
Các Soundtrack của Final Fantasy XIV đánh dấu sự “trở lại”, xóa tan mọi nghi ngờ trong dư luận về mối bất đồng giữa Nobuo Uematsu và Square Enix, xác nhận lời ông đã nói trong buổi trò chuyện với các fan “Tôi rời khỏi Square Enix vì muốn được trải nghiệm cảm giác của một nghệ sĩ tự do.”

Click để đọc thêm…