“The End” là một cụm từ quen thuộc dùng ở cuối các tiểu thuyết hư cấu dài tập, bao gồm cả loạt game Final Fantasy. Màn hình kết thúc thường là màu đen với dòng chữ “The end” được in đậm nằm ở giữa. Không thể điều khiển bất cứ thứ gì khi màn hình này hiện lên, vì vậy nên một trong những chọn lựa kế tiếp là nhập vào một loại mã đặc biệt để vào mini-game hoặc tắt luôn nguyên hệ thống game. Sau vài phút, bản nhạc Prelude sẽ được chơi, và trong vài trường hợp ở các game đầu tiên, người chơi sẽ thấy một trời sao cuốn khỏi màn hình.

Click để đọc thêm…