Dưới đây là danh sách những vũ khí đã xuất hiện trong Final Fantasy IX.

Dagger và Thief Sword

Người sử dụng: Zidane

Dagger chỉ có thể áp đặt ảnh hưởng trạng thái của chúng lên đối phương thông qua việc kích hoạt ability Add Status; và thief sword chỉ có thể áp đặt ảnh hưởng trạng thái của chúng lên đối phương bằng việc sử dụng skill Soul Blade.

Click để đọc thêm…