Tình trạng truyện. Hoàn thành

Summary: Lightning ra đi trên chiến trường, cô nhìn lại cuộc đời mình trước khi rời trần thế. Đó là kết thúc…hay là một sự khởi đầu mới?

Click để đọc thêm…