Một bản scan mới trong Jump Magazine tuần trước đã cho chúng ta một cái nhìn rõ hơn về Oerba Dia Vanille và cách cô sẽ xuất hiện trong Lightning Returns.

Click để đọc thêm…