Hai sản phẩm FINAL FANTASY XIII-2 mới sẽ phát hành vào tháng 12

Square Enix đã tiết lộ hai sản phẩm mới liên quan đến Final Fantasy XIII-2.

Không bất ngờ lắm, game sẽ có riêng một quyển Post Card Book.

Click để đọc thêm…