Final Fantasy XIII là game thứ mười ba trong series Final Fantasy chính và là game đầu tiên của series được phát hành cả trên PlayStation 3 và Xbox 360. Khánh thành tại E3 2006, game là tác phẩm của dự án Fabula Nova Crystallis của Square Enix.

Click để đọc thêm…