Final Fantasy VII là phiên bản thứ bảy của series Final Fantasy và được phát hành vào năm 1997 bởi Square Co., Ltd., và cũng là game phổ biến nhất. Game được đạo diễn bởi Yoshinori Kitase, viết kịch bản bởi Kitase và Kazushige Nojima, và sản xuất bởi Hironobu Sakaguchi.

Click để đọc thêm…