Hori là một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác… trừ việc cô có một bí mật mà không muốn bất kì ai biết đến. Và cậu bạn cùng lớp với cô, Miyamura, là một cậu học sinh đeo kính bình thường như bao học sinh đeo kính khác, hoàn toàn trái ngược với Hori ở trường. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai bất ngờ gặp nhau, bất ngờ phát hiện ra bí mật của nhau, và bất ngờ kết bạn với nhau?

Click để đọc thêm…